EF SEB LU logo

Temelji managementa in organizacije

course

Aims of the course

Razviti teoretična in praktična znanja s področja procesa managementa – temeljnih managerskih funkcij managementa: planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja v sodobni organizaciji ter znanja nadgraditi z aplikacijo na praktičnih primerih.
Obravnavati tradicionalna in sodobna videnja temeljnih funkcij managementa ter pridobiti temeljna znanja s področja managementa in organizacije.
Predmetno specifične kompetence so v spoznavanju osnov in temeljnih pojmov o managementu in organizaciji prek ključnih vsebin za razumevanje študija v višjih letnikih. Gre za prepoznavanje in razumevanje vlog managementa za doseganje ciljev organizacije na uspešen in učinkovit način skozi proces planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja virov, ki jih ima organizacija na razpolago.
Prek študije primerov, seminarjev, domačih nalog in dela v skupinah je cilj preučiti naloge managementa za doseganje visokih rezultatov, ki se odražajo v uresničevanju ciljev organizacije, z izrabo resursov na učinkovit in uspešen način.

Course syllabus

1.Temeljni pojmi o managementu
2.Prva managerska funkcija – planiranje
3.Druga managerska funkcija – organiziranje
4.Tretja managerska funkcija – vodenje
5.Četrta managerska funkcija – kontroliranje
6.Študije primerov organizacij v praksi
7.Zgledi managerjev iz prakse in trendi na področju managementa v svetu in pri nas

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 12:30 in R-407
 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sandra-penger-phd-273134/ 
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 13:30 in P-348
 
To top of page