EF SEB LU logo

Temelji mikroekonomije

course

Aims of the course

Predmet zajema temeljna teoretična mikroekonomska znanja, ki jih povezuje z značilnostmi slovenske tržne strukture. Teoretski okvir predmeta tvori standardna ekonomska teorija: teorija obnašanja potrošnika in proizvajalca, modeli tržnih struktur (struktura - obnašanje - rezultati) in načini uravnavanja trga. Poudarek pri predmetu je na praktični uporabnosti temeljnih spoznanj mikroekonomske teorije tržnih struktur in regulacije v razvitih državah in v slovenskih razmerah.

Course syllabus

1. Uvod v proučevanje ekonomskih problemov: Metode proučevanja ekonomije. Mikroekonomija, makroekonomija in poslovne znanosti. Ekonomski problem. Ekonomski problem z vidika posameznika - premica cene. Ekonomski problem z vidika družbe - transformacijska krivulja.

2. Tržni mehanizem in analiza povpraševanja: Opredelitev trga in tržne strukture. Povpraševanje. Zakon povpraševanja. Elastičnost povpraševanja: cenovna, dohodkovna in križna. Cenovna elastičnost povpraševanja in dohodek proizvajalcev.

3. Oblikovanje tržnega ravnovesja: Ponudba. Zakon ponudbe. Uporaba tržnega ravnovesja za analizo praktičnih problemov. Spremembe povpraševanja in ponudbe. Minimalna in maksimalna cena.

4.Obnašanje potrošnikov: Potrošnikove preference. Optimalna potrošna izbira.Učinek dohodka in substitucije pri spremembi cene blaga.

5. Stroški. Stroški v kratkem in v dolgem obdobju (celotni in povprečni stroški).

6. Proizvodnja: Produkcijska funkcija. Lastnosti produkcijske funkcije.Zakon o padajočem donosu. Krivulja enakega proizvoda.

7. Cilji poslovanja podjetja. Opredelitev zelo kratkega in dolgega obdobja.

8. Ravnotežje popolnega konkurenta in ravnotežje popolnokonkurenčne panoge v kratkem obdobju. Kratkoročna krivulja ponudbe popolnega konkurenta in kratkoročna krivulja ponudbe panoge. Ravnotežje popolnega konkurenta in ravnotežje panoge v dolgem obdobju. Dolgoročna krivulja ponudbe popolnega konkurenta in dolgoročna krivulja ponudbe panoge v dolgem obdobju.

9. Nepopolne tržne strukture: monopol. Opredelitev monopola in vzroki za njegov nastanek. Monopolistova krivulja povpraševanja in mejnega dohodka. Ravnotežni položaj monopolista in monopolne panoge. Neučinkovitost monopola. Naravni monopol in njegova regulacija.

10. Nepopolne tržne strukture: monopolistična konkurenca. Opredelitev monopolistične konkurence. Ravnotežje monopolističnega konkurenta in monopolistične panoge v kratkem in dolgem obdobju. Učinkovitost monopolistične konkurence.
11. Nepopolne tržne strukture: oligopol in kartel. Opredelitev oligopola. Obnašanje oligopolne panoge in rezultati delovanja. Modeli oligopola. Lomljena krivulja povpraševanja. Primer analize oligopola s teorijo iger.

12. Tržne strukture v praksi. Primerjava tržnih struktur. Protimonopolna zakonodaja. Osnovne značilnosti protimonopolne zakonodaje v ZDA. Osnovne značilnosti slovenske protimonopolne zakonodaje. Opredelitev trga. Mere tržne koncentracije. Tržne strukture v praksi. Tržna struktura slovenskega gospodarstva.Course director(s)

 • Office Hours
 • Wednesday at 14:30 in RZ-406
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 10:00 in R-315/Zoom
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 13:30 in RZ-405
 
To top of page