EF SEB LU logo

Trajnostni turizem

course

Aims of the course

- Seznaniti slušatelje s problematiko trajnostnega razvoja v turizmu in z osnovami takšnega koncepta.
- Spoznati osnovna izhodišča za "trajnostno" obnašanje posameznih subjektov turističnega gospodarstva - tako na nacionalni kot tudi na podjetniški ravni poslovanja.
- Podrobno predstaviti destinacijski koncept in njegove razlike od produktnega ali posamičnega podjetniškega koncepta.

Course syllabus

1. Uvod
2. Turistični sistem in njegovo okolje
2.1. Ekonomsko okolje
2.2. Naravno okolje
2.3. Kulturno okolje
2.4. Socialno okolje
3. Ekološka elastičnost turističnega povpraševanja
4. Trajnostni turizem
4.1. Koncepti
4.2. Instrumenti
4.3. Kazalci trajnostnega razvoja turizma
4.4. Kritika koncepta trajnostnega turizma
5. Druge oblike okolju prijaznega turizma
5.1 Alternativni turizem
5.2 Ekološki turizem
6. Prebivalci in koncept trajnostnega turizma
7. Študije primerov

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 8:00 in RZ-101
 
To top of page