EF SEB LU logo

Trženjsko komuniciranje

course

Aims of the course

- Posredovati osnovna znanja, potrebna za vodenje in izvajanje trženjskega komuniciranja na strani oglaševalcev, skrbnikov blagovnih znamk in vodij projektov na strani oglaševalskih agencij.
- Razviti sposobnosti načrtovanja in oblikovanja strategij povezanega trženjskega komuniciranja ter presojanja učinkovitosti/uspešnosti njihovega izvajanja.
- Voditi študente skozi pripravo povezanega trženjsko-komunikacijskega načrta.

Course syllabus

1. Uvod v trženjsko komuniciranje
2. Značilnosti procesa komuniciranja
3. Cilji trženjskega komuniciranja in načrtovanje proračuna
4. Oglaševalske strategije in kreativnost v oglaševanju
5. Medijska strategija in medijsko načrtovanje
6. Digitalni mediji
7. Korporacijsko oglaševanje in publiciteta
8. Pospeševanje prodaje
9. Ovrednotenje učinkovitosti in uspešnosti oglaševanja
10. Družbena odgovornost in regulativa trženjskega komuniciranja
11. Prezentacija projektov

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
  • Twitter: twitter.com/vzabkar 
  • Skype: vesna.zabkar 
  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-331
 
To top of page