EF SEB LU logo

Uvod v računovodstvo

course

Aims of the course

- Predstaviti pomen računovodske funkcije v podjetju.
- Seznaniti študente s knjigovodskim procesom.
- Prikazati računovodsko izkazovanje temeljnih gospodarskih kategorij.
- Naučiti študente sestaviti in razumeti vsebino računovodskih izkazov.
- Predstaviti osnove analiziranja računovodskih izkazov.

Course syllabus

1. Temelji računovodstva
2. Osnove bilance stanja in izkaza poslovnega izida
3. Osnove knjigovodstva
4. Knjigovodsko spremljanje sredstev
5. Knjigovodsko spremljanje kapitala in dolgov
6. Knjigovodsko spremljanje stroškov
7. Knjigovodsko spremljanje prihodkov, odhodkov in poslovnega izida
8. Časovno razmejevanje stroškov in prihodkov
9. Računovodski izkazi
10. Analiziranje računovodskih izkazov

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 11:00 in P-320
 
To top of page