EF SEB LU logo

Ekonomika Slovenije v EU

course

Aims of the course

Dopolniti znanje in razviti novo razumevanje procesov mednarodnega gospodarskega sodelovanja s poudarkom na posebnostih regionalnih ekonomskih integracij in EU kot ene najbolj razvitih integracij.
Razumeti, zakaj se države povezujejo v regionalne integracije in kakšni so učniki teh procesov v kontekstu globalizacije.
Pridobiti nova znanja in osvojiti pojme s področja ekonomskih in institucionalno-funkcionalnih posebnosti razvoja EU in položaja Slovenije v njej.
Razumeti implikacije članstva v EU za vodenje politik.
Razmeti vpliv članstva v EU na pogoje poslovanja podjetij ter identifikacija poslovnih priložnosti.
Razviti sposobnost za raziskovalno delo ter praktične veščine, potrebne za argumentiranje, predstavitev in diskusijo.

Course syllabus

1. Pomen regionalnih ekonomskih integracij v globaliziranem svetu:
- vloga EU v svetovnem gospodarstvu, položaj Slovenije v EU;
- opredelitev regionalnih ekonomskih integracij, regionalizem in multilateralizem, odnos WTO do regionalnega povezovanja;
-stopnje ekonomske integracije: primer EU.
2. Učinki ekonomskih integracij - ekonomika preferencialne liberalizacije:
- razumevanje učinkov mednarodne trgovine, primerjava ravnotežja v pogojih avtarkije in proste mednarodne menjave, učinki uvedbe carine;
- učinki ekonomskih integracij, statični učinki: TC in TD;
- merjenje učinkov, primer EU.
3. Ekonomsko-zgodovinski razvoj EU, države kandidatke in proces širitve EU.
4. Institucije EU in proces sprejemanja odločitev v EU:
- posebnosti, delovanje in odločanje v institucijah EU;
- proces odločanja in uveljavljanje skupinskih interesov v EU.
5. Notranji trg: učinki, delovanje in implikacije za poslovanje:
- prost pretok blaga, storitev, kapitala in dela. Odprava fizičnih, tehničnih in fiskalnih ovir;
- dinamični učinki: učinek konkurence, velikosti trga in ekonomij obsega
-delovanje in učinki notranjega trga v EU.
6. Monetarna integracija – Ekonomska in monetarna unija:
- od EMS do evroobmočja;
- teorija OCA, prihodnost evra, bančna in fiskalna unija.
7. Zunanje-ekonomski odnosi EU ter skupna trgovinska politika.
8. Kohezijska politika EU.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 14:30 in RZ-406
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 10:00 in R-306
 
To top of page