EF SEB LU logo

Programiranje

course

Aims of the course

- Spoznati se z implementacijo uporabniških zahtev, ki predstavlja zadnjo fazo pri razvoju informacijskih sistemov.
- Seznaniti se s sodobnimi koncepti za vzpostavitev povezav med programi in bazami podatkov, sodobnimi koncepti programiranja pri razvoju zanimivih uporabniških vmesnikov ter s kreiranjem in uporabo razredov. V ta namen bo uporabljen programski jezik Python.

Course syllabus

1. Objektno-orientirano programiranje
2. Programski jezik Python
2.1 Spremenljivke
2.2 Odločitve
2.3 Seznami
2.4 Zanke
3. Uporabniški vmesnik (PySimleGUI)
4. Baza podatkov (Postgresql)
5. Razredi-objekti
6. Funkcije

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 12:30 in R-403
 
To top of page