EF SEB LU logo

Italijanski jezik za posl. in eko. vede 2B (VPŠ)

course

Aims of the course

Razširiti znanje poslovne in ekonomske terminologije v italijanskem jeziku.
Predstaviti tehnike in izpopolniti obvladovanje spretnosti javnega nastopanja.
Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje.
Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Course syllabus

Aktualne vsebine s področja ekonomije in poslovnih ved: podjetnik in podjetništvo, ustanavljanje podjetij, združitev in prevzemi podjetij, bančništvo, borza vrednostnih papirjev, mednarodna trgovina, oglaševanje izdelkov in podjetij, dobnoprodaja, turizem.
Posebna pozornost je namenjena usvajanju poslovne in ekonomske terminologije, oblikovanju pisnih besedil, utrjevanju zahtevnejših jezikovnih struktur ter bralnemu in slušnemu razumevanju.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Friday at 12:00 in R-206
 
To top of page