EF SEB LU logo

Analiza mednarodne menjave 1

course

Aims of the course

- Podati osnove za razumevanje značilnosti zunanje trgovine na začetni ravni.
- Spoznati teoretski instrumentarij za analizo zunanje trgovine.
- Seznaniti študente z razlogi za nastanek zunanje trgovine med državami.
- Razumeti koristi od proste trgovine za vse države.
- Analizirati sodobne trende globalizacije, ki se kažejo predvsem v sproščeni mednarodni trgovini ter sproščenih tokovih mednarodnega kapitala.
- Analizirati ekonomske koristi od ekonomskih integracij.

Course syllabus

1. Razlogi za nastanek trgovine med državami
2. Koristi od proste trgovine v klasični zunanjetrgovinski teoriji
3. Koristi od proste trgovine v neoklasični zunanjetrgovinski teoriji
4. Koristi od proste trgovine v novejših zunanjetrgovinskih teorijah
5. Ekonomski argumenti za zaščito domačega gospodarstva
6. Oblike liberalizacije svetovne trgovine, WTO in ekonomske integracije
7. Značilnosti globalizacije svetovnega gospodarstva

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 13:00 in RZ-207
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 11:00 in R-306
 
To top of page