EF SEB LU logo

Angleški jezik za posl. in eko. vede 1

course

Aims of the course

Predmet sistematično gradi znanje poslovne in ekonomske terminologije v angleškem jeziku. Razvija govorne in pisne oblike poslovnega komuniciranja v angleškem jeziku. Študentom omogoča, da znanje angleškega jezika umestijo v sodobno poslovno okolje in jih usposablja za učinkovito rabo angleške študijske in referenčne literature.

Course syllabus

Predmet obravnava aktualne vsebine s področja ekonomije in poslovnih ved: izobraževanja na tem področju, javnega nastopanja, zaposlovanja, strukture in strategije podjetja, finančnih izkazov podjetja, zagotavljanja finančnih virov, mednarodnega poslovanja, trženja, krepitve odnosov med poslovnimi partnerji ter oblike komuniciranja v različnih poslovnih situacijah (formalni in neformalni razgovor, predstavitve, telefoniranje in pisne oblike komunikacije). Posebna pozornost je namenjena usvajanju terminologije, oblikovanju pisnih besedil (kratek opis osebe ali podjetja, e-sporočilo, prošnja za službo in življenjepis, poslovna korespondenca), utrjevanju zahtevnejših jezikovnih struktur ter bralnemu in slušnemu razumevanju.

Pričakovano predznanje: Znanje jezika, kot se zahteva na maturitetnem izpitu iz angleškega jezika (okvirno na stopnji B1-B2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir).

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in R201 /P120
 
To top of page