EF SEB LU logo

Angleški jezik za posl. in eko. vede 2

course

Aims of the course

- razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje,
- poglabljati znanja poslovne in ekonomske terminologije,
- spodbujati k kritičnemu razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Course syllabus

Aktualne vsebine s področja ekonomije in poslovnih ved:
Predmet obravnava različne teme s področja podjetništva, organizacije poslovanja, vodenja, trženja, financ, mednarodnega poslovanja, ipd. Posebna pozornost je namenjena poslovni
terminologiji, zahtevnejšim jezikovnim strukturam, oblikovanju besedil (zlasti eseja) ter komuniciranju v različnih poslovnih situacijah (zlasti poslovnih sestankih, pogajanja).

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 11:15 in R-204
 
To top of page