EF SEB LU logo

Angleški jezik za posl. in eko. vede 2

course

Aims of the course

- razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje,
- poglabljati znanja poslovne in ekonomske terminologije,
- spodbujati k kritičnemu razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Course syllabus

Aktualne vsebine s področja ekonomije in poslovnih ved:
Predmet obravnava različne teme s področja podjetništva, organizacije poslovanja, vodenja, trženja, financ, mednarodnega poslovanja, ipd. Posebna pozornost je namenjena poslovni
terminologiji, zahtevnejšim jezikovnim strukturam, oblikovanju besedil (zlasti eseja) ter komuniciranju v različnih poslovnih situacijah (zlasti poslovnih sestankih, pogajanja).

Pričakovano predznanje: Znanje jezika, kot se zahteva na maturitetnem izpitu iz angleškega jezika (okvirno na stopnji B1-B2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir).

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 10:00 in online
 
To top of page