EF SEB LU logo

Družbeno naravnano trženje

course

Aims of the course

Razviti kompetence, ki so potrebne za uspešno uporabo in prilagajanje trženjskih prijemov pri reševanju družbenih problemov, ki presegajo tradicionalni okvir pridobitne naravnanosti.
Razvijanje sposobnosti za družbeno odgovorno razmišljanje in ravnanje.
Obvladati tri ključne družbene razsežnosti trženja: družbeno odgovorno trženje v pridobitnih organizacijah, trženje v nepridobitno naravnanih organizacijah in družbeno trženje.

Course syllabus

Predmet združuje trženjske vsebine, ki jim je skupna družbena naravnanost. Dotika se tematike družbene odgovornosti trženja, trženja v nepridobitno naravnanih organizacijah in družbenega trženja. Študentom skuša prikazati družbeno vlogo trženja in ponuditi temeljna znanja povezana z uporabo trženja pri reševanju družbenih problemov.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 13:30 in P-329
 
To top of page