EF SEB LU logo

Ekonomika dela 1

course

Aims of the course

- Nadgraditi osnovno znanje o trgu dela na srednjo raven zahtevnosti.
- Razviti razumevanje ekonomskih zakonitosti na primeru delovanja trga dela.
- Spoznati povezanost med teoretičnim okvirom in konkretnimi institucijami trga dela.
- Z obravnavo primerov razviti sposobnost analitičnega raziskovanja.
- Razviti sposobnost izdelave strokovnih podlag za vodenje politik na trgu dela.

Course syllabus

1. Uvod v ekonomiko dela. Splošni pogled na trg dela.
2. Povpraševanje po delu
2.1 Preprost in modificirani modeli ter uporaba v politiki
2.2 Elastičnost, tehnološke spremembe in zunanja trgovina
2.3 Kvazi fiksni stroški dela. Stroški najemanja in usposabljanja delavcev
3. Ponudba dela
3.1 Odločitev za delo. Izbira delo - prosti čas. Učinka dohodka in nadomestitve
3.2 Proizvodnja gospodinjstev, družina in življenjski cikel
3.3 Nadomestitvene mezdne razlike. Analiza poklicne izbire
4. Srečevanje povpraševanja in ponudbe dela
4.1 Investiranje v človeški kapital. Izobraževanje in zaslužki
4.2 Mobilnost delavcev
4.3 Plače, spodbude za delo in produktivnost
5. Družbeni okviri delovanja trga dela
5.1 Diskriminacija na trgu dela, njeno merjenje in odpravljanje
5.2 Sindikati in kolektivna pogajanja
5.3 Neenakost zaslužkov in njeni vzroki
5.4 Demografski okviri trga dela. Brezposelnost, inflacija in produktivnost.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 14:30 in R-415
 
To top of page