EF SEB LU logo

Ekonomika javnega sektorja

course

Aims of the course

- Spoznati okolje delovanja javnega sektorja.
- Razumeti tekoče procese in institucionalne spremembe v EU.
- Analizirati delovanje javnega sektorja v Sloveniji.
- Razumeti sodelovanje javnega in privatnega sektorja.
- Seznaniti se s komercializacijo javnega sektorja.

Course syllabus

1. Opredelitev javnega sektorja
2. Obseg in rast javnega sektorja v Sloveniji in svetu
3. Faktorji velikosti javnega sektorja in optimalna velikost
4. Opredelitev naravnega monopola
5. Regulacija naravnomonopolnih dejavnosti
6. Privatizacija
7. Oblike sodelovanja javnega in privatnega sektorja
8. Novi javni management
9. Liberalizacija javnega sektorja
10.Ekonomika državne uprave in lokalnih skupnosti

Course director(s)

 • Office Hours
 • Wednesday at 14:30 in RZ-406
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 13:30 in RZ-405
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 10:00 in R-315/Zoom
 
To top of page