EF SEB LU logo

Ekonomika okolja

course

Aims of the course

- Razviti znanje o trajnostnem razvoju in ekonomski dimenziji varstva okolja.
- Pridobiti razumevanje okoljske ekonomike na področju ekonomskega sistema, gospodarskega razvoja, okoljske politike, okoljskega računovodstva in okoljskega menedžmenta.
- Opozoriti na povezanost ekonomskega reševanja okoljevarstvenih problemov na ravni države, regije in podjetja.

Course syllabus

1. Okolje in gospodarstvo (vrednotenje naravnih virov).
2. Okolje in družba (trajnostni razvoj).
3. Tržni mehanizem in okoljevarstveni problemi. Omejeni vladni ukrepi in usmerjena okoljska politika.
4. Koristi in stroški alokacije okoljskih virov. Družbena odgovornost in podjetja.
5. Ekonomske oblike nadzora okolja (davki, dovoljenja, standardi).
6. Okoljska ekonomika in okoljsko računovodstvo. Okoljsko vrednotenje investicij.
7. Okoljevarstveni sistemi na podjetniški ravni. Okoljski menedžment.
8. Politika okolja v Sloveniji. EU in problem zaščite okolja.
9. Novi principi eko-ekonomike.

Course director(s)

 • Bogomir Kovač, PhD, Full Professor

 • Academic Unit for Economics (Regular Member)
 • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
 • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 12:00 in P-302
 • Office Hours
 • Wednesday at 11:00 in P-302
 
To top of page