EF SEB LU logo

Ekonomski integracijski procesi

course

Aims of the course

Poglobljeno proučevanje teorije in prakse (regionalnih) ekonomskih integracij ter različnih metod merjenja njenih učinkov z namenom razumeti vzroke in učinke delovanja ekonomskih integracij v kontekstu globalnega gospodarstva.

Course syllabus

1. Značilnosti in dinamika (regionalnih) ekonomskih integracijskih procesov
− novi regionalizem in globalne verige vrednosti, prihodnost regionalizma
− Različne oblike regionalnih trgovinskih sporazumov (RTA) in vloga pravil o poreklu
− Primer evropskih RTA

2. Multilateralizem vs. regionalizem
− WTO načela, odnos WTO do regionalnih trgovinskih sporazumov (RTA)
− Optimalno število trgovinskih blokov
− Regionalizem kot »Building Block« ali »Stumbling Block« multilateralnega trgovinskega sistema

3. Trgovinski učinki regionalnih ek. integracij v teoriji in empiriji
- Razvoj teorije carinske unije
- Statična analiza trgovinskih učinkov z in brez vertikalne integracije proizvodnje
- Merjenje trgovinskih učinkov regionalnih trgovinskih sporazumov

4. Dinamični učinki ekonomskih integracij
- Učinek konkurence, velikosti trga in ekonomije obsega
- Heterogenost podjetij in proces panožnega prestrukturiranja
- Kako pomembni so dinamični učinki integracijskih procesov v praksi

5. Regionalne ekonomske integracije in lokacija proizvodnje
- Ekonomija in „prostorska slepota“
- Lokacija gospodarske aktivnosti: centripetalne in centrifugalne sile
- Urbana matematika in Zipfovo pravilo
- Nova ekonomska geografija, ekonomsko integriranje in lokacija proizvodnje
- Konvergenca
- Empirija: primer regionalnih razlik v EU

6. Gravitacijski model in empirično ocenjevanje trgovinskih učinkov
- Specifikacija gravitacijskega modela
- Priprava podatkov in oblikovanje spremenljivk
- Ekonometrični problemi pri ocenjevanju gravitacijskega modela
- Metode ocenjevanja modela
- Interpretacija rezultatov


7. Primerjalna analiza ekonomskih integracij v svetu

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 10:00 in R-306
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 11:00 in R-306
 
To top of page