EF SEB LU logo

Ekonomski integracijski procesi

course

Aims of the course

- Poglobljeno proučevanje teorij ekonomske integracije in različnih metod merjenja njenih učinkov z namenom oblikovanja razumevanja vzrokov in učinkov delovanja ekonomskih integracij.

Course syllabus

1. Multilateralizem vs. regionalizem
- WTO načela, 24. Člen.
- Regionalizem kot »Building Block« ali »Stumbling Block« multilateralnega trgovinskega sistema

2. Teorija carinske unije
- Statični učinki ustvarjanja in preusmerjanja trgovine
- Teorija druge najboljše rešitve
- Argument ekonomije obsega
- Argument učinka pogojev menjave in optimalna skupna carinska zaščita
- Transferi dohodka znotraj integracije in Kemp-Wanov teorem
- Učinki carinske unije v primeru nepopolno konkurenčnih trgov (oligopol in monopolistična konkurenca)

3. Višje oblike ekonomske integracije in dinamični učinki
- Učinek konkurence, velikosti trga in ekonomije obsega: defragmentacija trga in proces panožnega prestrukturiranja (izstopi podjetij, M&A)
- Nekonkurenčna praksa podjetij. Politika konkurence v pogojih globalnih trgov.
- Učinki na gosp. rast & integracija trgov proizvodnih dejavnikov
- Ekonomska integracija, trg dela in migracije.

4. Monetarna in fiskalna integracija
- Primer Ekonomske in monetarne unija v EU (zgodovina povezovanja na denarnem področju, EMS, EMU, teorija optimalnega valutnega področja)
- Fiskalni pakt, bančna unija v EU

5. Merjenje učinkov ekonomskih integracij
- Merjenje statičnih (trgovinskih) in dinamičnih učinkov
- Primeri: učinki uvedbe notranjega trga v EU, Slovenija in učinki vstopa v EU

6. Primerjalna analiza ekonomskih integracij v svetu

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 15:00 in R-306
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 11:00 in R-306
 
To top of page