EF SEB LU logo

Finančne institucije in trgi

course

Aims of the course

- Seznaniti študente z značilnostmi modernega finančnega sistema razvitih gospodarstev.
- Spoznati njegove najpomembnejše sestavne dele: kdo so udeleženci, s katerimi finančnimi instrumenti se največ trguje, vrste finančnih trgov in njihove značilnosti, organizacijo trgovanja in kako je finančni sektor reguliran.
- Pogledati kako se na finančnih trgih oblikujeta cena denarja in cena kapitala, ki vplivata na vrednost finančnih naložb.
- Graditi na znanju financ, ki ga je študent pridobil v dotedanjem študiju in se osredotoča predvsem na vlogo institucionalnih investitorjev znotraj finančnega sistema.

Course syllabus

1. Pomen, funkcija in vrste finančnih institucij in trgov
2. Trg denarja, trg kapitala (primarni in sekundarni trg), devizni trg
3. Nacionalni finančni trgi in razvoj sistemov trgovanja
4. Mednarodni finančni trgi (trg eurodenarja, trg euroobveznic, tujih obveznic in eurokreditov)
5. Integracija, fragmentacija in kvaliteta trgov
6. Vloga institucionalnih investitorjev in njihovega načina trgovanja (zavarovalnice, investicijski skladi, pokojninski skladi in njihove naložbe)
7. Reguliranje finančnega sektorja
8. Posebnosti slovenskega finančnega trga in institucij

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 0:00 in Zoom
 
To top of page