EF SEB LU logo

Francoski jezik za posl. in eko. vede 2 (UPEŠ)

course

Aims of the course

- Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje. - Poglabljati znanja poslovne in ekonomske terminologije. - Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Course syllabus

Predmet obravnava različne teme s področja podjetništva, organizacije poslovanja, trženja, financ ter mednarodnega poslovanja in povezovanja. Posebna pozornost je namenjena obravnavi terminologije, zahtevnejšim jezikovnim stukturam, oblikovanju besedil (članek, poslovno pismo, poročilo) ter komuniciranju v različnih poslovnih situacijah (predstavitve, sestanki, pogajanja, telefonski razgovor).
Vključevanje vidikov medkulturnosti, trajnostnega razvoja in okoljske ozaveščenosti.

Pričakovano predznanje: Znanje jezika, kot se zahteva na maturitetnem izpitu iz francoskega jezika (okvirno na stopnji B1-B2 glede na Skupni evropski jezikovni okvir).

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 15:00 in R-206
 
To top of page