EF SEB LU logo

Globalno gospodarstvo

course

Aims of the course

Spoznati ključne značilnosti sodobne mednarodne gospodarske ureditve s poudarki na delovanju multilateralnih ekonomskih organizacij v povezavi s sodobnimi problemi ekonomske globalizacije.
- Spoznati razlike v razvitosti držav in posledice, gospodarstvo in globalni problemi zaščite okolja, neenake globalne porazdelitve dohodka, zgodovinske in aktualne spremembe v mednarodnem gospodarskem sistemu ter procese pametne (globalne) transformacije gospodarstva (industrija 4.0).
Razviti sposobnost za raziskovalno delo ter praktične veščine, potrebne za argumentiranje, predstavitev in diskusijo.

Course syllabus

1.Globalni okvir - multilateralne institucije
1.1.Svetovna trgovinska organizacija. Nastanek, GATT in struktura. STO in trgovinska
liberalizacija. Urugvajski krog pogajanj. STO in aktualna vprašanja
1.2.Bretton-Woodske organizacije. Vloga Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada pri
strukturnem prilagajanju gospodarstev in ekonomski liberalizaciji. "Washingtonski konsenz"
in njegovi kritiki
2. Svetovni vzorci neenakosti, razvitosti in revščine
2.1.Trenutna globalna slika in trendi
2.2.Strategije zmanjšanja svetovne revščine
2.3.Vpliv trgovinske liberalizacije na porazdelitev dohodka med državami
3.Fenomen globalizacije
3.1.Dejavniki globalizacije. Globalni trendi.
3.2.Regionalizacija svetovnega gospodarstva. Ekonomske integracije v teoriji in praksi.
Evropska unija
3.3.Vpliv globalizacije na trg dela - plače, nivo in struktura zaposlenosti. Migracije in
prilagoditev trga dela.
3.4.Vpliv globalizacije na trg kapitala. Razvojni pomen neposrednih tujih investicij, privatnih
portfolio investicij in finančne pomoči.
3.5. Kritike procesov globalizacije
4 .Strategije integriranja gospodarstva v svetovne procese
4.1.Logika strategij s pogledom navzven (outward oriented) in s pogledom navznoter (inward
oriented). Izkušnje držav v razvoju z alternativnimi strategijami.
4.2. Povezava med dolgoročno globalizacijo in ekonomsko rastjo. Empirični dokazi o odprtosti
gospodarstva in gospodarsko rastjo.
5. Izzivi globalne ekonomije
5.1. Selitev okolju škodljivih proizvodnih procesov v nerazvite in manj razvite države
5.2. Zaščita pravic intelektualne lastnine in gospodarska rast
5.3.Vzdržna gospodarska rast
5.4. Zmanjšanje neenakosti v porazdelitvi dohodka med državami
5.5. Svetovna finančna ureditev
5.6. Vpliv pandemije Covid-19 na globalne gospodarske vzorce
5.7. Globalna digitalna transformacija

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 10:00 in R-306
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 8:30 in zoom
 
To top of page