EF SEB LU logo

Gospodarjenje s podjetniškimi viri

course

Aims of the course

- Na podlagi teorije podjetniških virov seznaniti študente s pomenom podjetniških virov kot dejavnikov uspešnosti poslovanja v podjetništvu
- Usposobiti študente za prepoznavanje in analizo specifičnih virov in sposobnosti v podjetju
- Razširiti prepoznavanje vloge človeških virov, operativnih virov, intelektualne lastnine, trženja in cenovne politike kot dejavnikov uspešnosti poslovanja v podjetništvu.
- Poglobiti prepoznavanje vloge finančnih virov pri zagonu in rasti podjetniškega podjema
- Usposobiti študente za analizo in presojo uspešnosti poslovanja
-

Course syllabus

1. Teorija proizvodnih virov in podjetništvo
1.1 Pogoji zagotavljanja konkurenčne prednosti podjetja
1.2 Sodobna teorija na temelju virov v podjetništvu
2. Podjetniški viri: Človeški dejavnik
2.1 Ustanovni tim
2.2 Oblike zaposlovanja
2.3 Plačna politika in stroški dela
3. Podjetniški viri: Operativni vidik
3.1 Pravne oblike organiziranja
3.2 Prostor in oprema
3.3 Procesi in sistemi
3.4 Pravna zaščita in zavarovanja
4. Podjetniški viri: Trženje
4.1 Raziskava trga
4.2 Trženje v malih podjetjih
4.3 Oblikovanje cen
5. Podjetniški viri: Viri financiranja
5.1 Obseg potrebnih finančnih virov
5.2 Finančni viri in cena financiranja
6. Poslovna ekonomika v malem podjetju
6.1 Prispevčna analiza
6.2 Točka preloma
6.3 Donosnost investicij

Course director(s)

  • Nina Ponikvar, PhD, Associate Professor

  • Academic Unit for Economics (Regular Member)
  • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
  • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 10:00 in P-346
 
To top of page