EF SEB LU logo

Gospodarstva Azije

course

Aims of the course

Namen predmeta je analizirati gospodarski vzpon azijskih gospodarstev v preteklosti ter oceniti njihovo sedanje stanje ter možne poti prihodnjega razvoja.

Cilji:
analiza modelov gospodarskega razvoja Japonske, Kitajske, Indije, Tajvana, Koreje: predstavitev preteklih gospodarskih rezultatov in analiza modelov gospodarske rasti oziroma preučitev dejavnikov rasti
krize v azijskih gospodarstvih (finančna, Japonska…)
institucionalne značilnosti azijskih gospodarstev in vpliv na gospodarsko rast (tip kapitalizma, kitajska tranzicija, korupcija, kvaliteta vladanja…)
vloga tujega kapitala v procesu rasti JV Azije
prihodnje možnosti in nevarnosti
vpliv JV Azije na svetovno gospodarstvo (predvsem Kitajska-svet, Kitajska-ZDA)

Course syllabus

Hiter razvoj gospodarstev Vzhodne Azije je eden od dveh ali treh dogodkov, ki so najbolj zaznamovali zadnjih 50 let. Izkušnje oziroma model razvoja teh držav so v veliki meri vplivale na naše videnje nekaterih ključnih ekonomskih dilem: kakšne so možnosti in tveganja, s katerimi se soočajo države tretjega sveta na svetovnih trgih, katere ekonomske politike najbolj učinkovito spodbujajo gospodarsko rast, zakaj je propadel socializem in kako čim bolj mehko izpeljati tranzicijo v tržno gospodarstvo, kakšen je trade-off med enakostjo in rastjo, kakšna je vloga trga v različnih modelih kapitalizma, kakšen vpliv na gospodarstva imajo nadnacionalne institucije, kakšen vpliv na rast ima demokracija in tako naprej. Vendar pa nas izkušnje opozarjajo tudi, da kljub temu, da je azijski model razvoja pomemben kot model, ima določene omejitve. Finančna kriza in dolga japonska stagnacija sta le dva primera. Hkrati pa izjemna kitajska rast še vedno je dokaz, da je model lahko uspešen. Namen predmeta je analizirati številne vidike razvoja azijskih gospodarstev in odgovoriti na številna od zgornjih vprašanj ter skušati napovedati smernice prihodnjega razvoja ter nevarnosti, ki bi ta razvoj lahko omejile.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 9:00 in R-302
  • To avoid waiting in front of the door for your turn, please send an email, I will try to give you a more detailed time slot.
  • ATTENTION:
 
To top of page