EF SEB LU logo

Tehnologije in informacijske rešitve v oskrbnih verigah

course

Aims of the course

- Predmet uvaja študenta v razumevanje informatizacije poslovne logistike s posebnim poudarkom na informatizaciji oskrbnih verig.
- Razumevanje prenove poslovanja in tehnoloških rešitev v oskrbnih verigah.
- Razumevanje poslovnih modelov in konceptov temelječih na vlogi tehnologij in informacijskih rešitev, podprtih s primeri iz prakse.
- Opremiti študenta s poslovnimi znanji gradnje in upravljanja informatike v poslovni logistiki.
- Po opravljenem izpitu bo študent sposoben razumeti vlogo tehnologije in poslovne informatike oskrbnih verigah.

Course syllabus

Poslovna logistika je poslovno področje, v kateri je vloga poslovne informatike ključna. Poslovna informatika omogoča integracijo poslovnih procesov celotne oskrbovalne verige, čemur sledi tudi razvoj celovitih programskih rešitev (angl. ERP). Namen predmeta je, da študenta opremi z znanji prehoda organizacij iz klasične v procesno organiziranost in posledično informatizacijo.

Course director(s)

  •  
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jure-erjavec/ 
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 12:00 in R-402
 
To top of page