EF SEB LU logo

Matematično programiranje za ekonomiste

course

Aims of the course

- Seznaniti študenta z osnovnimi pojmi in algoritmi matematičnega programiranja.
- Uvesti študenta v uporabo le-teh pri (matematičnem) modeliranju v ekonomiji.

Course syllabus

1. Matematično programiranje, osnovni pojmi, pomembni posebni primeri
2. Brezpogojna optimizacija
2.1. Potrebni pogoji
2.2. Zadostni pogoji
2.3. Metoda najhitrejšega spusta
3. Pogojna optimizacija, Lagrangeova metoda
3.1. Potrebni pogoji
3.2. Zadostni pogoji
4. Postoptimalna analiza (izreki o ogrinjači)
5. Konveksni programi
6. Linearno programiranje (ponovitev)
7. Celoštevilsko linearno programiranje
7.1. Linearne sprostitve
7.2. Metode reševanja
7.2.1. S presečnimi ravninami
7.2.2. Metoda "razvejaj in omeji"
7.3. Primeri uporabe
8. Dinamično programiranje

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
 
To top of page