EF SEB LU logo

Mikroekonomija 1

course

Aims of the course

Predmet seznanja študenta z osnovnimi ekonomskimi problemi in načini njihovega reševanja. Podrobno predstavi teorijo produkcije in stroškov, delovanje tržnega mehanizma in teorijo razdelitve. Študentu daje osnovni analitični in kategorialni aparat, potreben pri tem in kasnejših ekonomskih predmetih. Predmet podaja tudi institucionalni okvir in predstavi organizacijske in lastninske oblike podjetij ter okolje, v katerem podjetja delujejo in ki ga sooblikuje državna regulacija.

Course syllabus

1. Razmišljati kot ekonomist
2. Osnove povpraševanja in ponudbe
3. Obnašanje potrošnikov
4. Posameznikovo in tržno povpraševanje
5. Proizvodnja
6. Proizvodni stroški
7. Cene in optimalna proizvodnja v popolni konkurenci
8. Neoklasično podjetje, cilji in vrste podjetij v tržnem gospodarstvu
9. Monopol
10. Monopolistična konkurenca, oligopol in kartel.
11. Trg proizvodnih dejavnikov
12. Trg kapitala in trg zemlje

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Friday at 11:00 in RZ-301
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 9:00 in R-302
 • To avoid waiting in front of the door for your turn, please send an email, I will try to give you a more detailed time slot.
 • ATTENTION:
 
To top of page