EF SEB LU logo

Monetarna ekonomija

course

Aims of the course

- Obravnavati denar, institucije, ki izdajajo denar (državo, centralno banko in banke), druge finančne posrednike in druge finančne institucije, finančne oblike ali primarno in posredno finančno aktivo ter finančne trge.
- Na podlagi enostavnih makroekonomskih modelov predstaviti pomen in vlogo denarja v narodnem gospodarstvu.
- Analizirati učinke denarne politike v odprtem gospodarstvu.
- Namen predmeta je dati temeljno znanje o denarju in financah.

Course syllabus

1. Denar, finančne institucije in finančni posredniki
1.1. Osnovni pojmi
1.2. Zlata valuta in papirni denar
1.3. Osnove financ in finančnega premoženja
1.4. Denarni sistem
2. Mednarodna monetarna ekonomija
2.1. Devizni tečaji
2.2. Tokovi kapitala in plačilna bilanca
2.3. Mednarodne finančne institucije in finančni posredniki
3. Denarna teorija
3.1. IS-LM model
3.2. Model odprtega gospodarstva
3.3. Modeli inflacije

Course director(s)

  • Igor Masten, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Money and Finance (Regular Member)
  • Academic Unit for Mathematics, Statistics and Operations Research (Associate Member)
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 14:00 in RZ-205
 
To top of page