EF SEB LU logo

Nemški jezik za posl. in eko. vede 2 B

course

Aims of the course

- Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje. - Poglabljati znanja poslovne in ekonomske terminologije. - Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Course syllabus

Predmet obravnava različne teme s področja podjetništva, organizacije poslovanja, trženja, financ ter mednarodnega poslovanja in povezovanja. Posebna pozornost je namenjena obravnavi terminologije, zahtevnejšim jezikovnim stukturam, oblikovanju besedil (članek, poslovno pismo, poročilo) ter komuniciranju v različnih poslovnih situacijah (predstavitve, sestanki, pogajanja, telefonski razgovor).
Vključevanje vidikov medkulturnosti, trajnostnega razvoja in okoljske ozaveščenosti.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 11:30 in R-207
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 16:30 in R-207
 
To top of page