EF SEB LU logo

Organizacija in struktura trga 1

course

Aims of the course

- Skozi mikroekonomska orodja delnega ravnovesja in s teorijo iger spoznati široko snov analize tržnih struktur in dejavnikov, ki na njih vplivajo.
- Spoznati, kako na tržno dogajanje v posamezni panogi vplivajo velikost trga, tehnološke značilnosti, način tekmovanja podjetij in dejavnosti države.
- Osvetliti nasprotja med motivi konkurenčnih podjetij in družbeno blaginjo.

Course syllabus

1. Osnove organizacije in strukture trga
2. Monopolna moč v teoriji in praksi
3. Diferenciacija proizvodov
4. Cenovna diskriminacija
5. Osnove teorije iger
6. Oligopolni trgi
7. Predatorno obnašanje
8. Koluzija in karteli
9. Lastniške povezave med podjetji
10. Vertikalna razmerja in omejitve

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 11:00 in Zoom
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Friday at 13:00 in RZ-405
 
To top of page