EF SEB LU logo

Podjetniški projekt 1

course

Aims of the course

- Razviti sposobnost samostojnega odločanja in prevzemanja odgovornosti.
- Izdelati projekt poslovnega načrta in ustanovitev lastnega podjetja, delo v stvarnem podjetju na uvedbi novega proizvoda, razširitev poslovanja v lastnem družinskem podjetju, svetovanje drugim podjetjem pri ustanovitvi ali pri uvedbi novih proizvodov

Course syllabus

1. Aktualne teme s področja podjetništva - diskusijske teme
1.1. Spodbujanje dinamičnih podjetij v EU in Sloveniji
1.2. Vpliv podjetništva na konkurenčnost slovenskega gospodarstva
1.3. Problemi internacionalizacije slovenskih malih in srednje velikih podjetij
1.4. Oblike povezovanj med MSP: grozdi in mreže
2. Teoretične podlage iz podjetništva in raziskovalne metode, glede na projekt
2.1. Klasične in sodobne teorije podjetništva
2.2. Področja raziskav podjetništva
2.3. Pregled osnovnih kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod
3. Elementi poslovnega načrta, glede na projekt
3.1. Panoga, podjetje, proizvodi in storitve
3.2. Tržna raziskava in analiza
3.3. Ekonomika poslovanja podjetja
3.4. Načrt trženja
3.5. Načrt dizajna in razvoja
3.6. Proizvodni in storitveni načrt
3.7. Vodstvena skupina in človeški viri
3.8. Terminski načrt
3.9. Kritična tveganja in problemi
3.10. Finančni načrt
3.11. Preglednice in finančni prikazi

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 11:00 in P-338
 
To top of page