EF SEB LU logo

Podjetniški projekt 1

course

Aims of the course

- Razviti sposobnost samostojnega odločanja in prevzemanja odgovornosti.
- Izdelati projekt razvoja podjetniške priložnosti ali delo v stvarnem podjetju na uvedbi novega proizvoda, razširitev poslovanja v lastnem družinskem podjetju, svetovanje drugim podjetjem pri ustanovitvi ali pri uvedbi novih proizvodov

Course syllabus

1. Aktualne teme s področja podjetništva - diskusijske teme
1.1. Razvoj dinamičnih podjetij in podporno okolje, internacionalizacija, mreženje
1.2. Vpliv podjetništva na konkurenčnost slovenskega gospodarstva
1.3. Različne oblike financiranja
1.4. Aktualne teme s področja zakonodaje, prava in računovodstva novoustanovljenih podjetij
2. Uporaba različnih sodobnih metod, kot so business model canvas, design thinking, lean startup, business owner’s manual metoda in ostalih pri razvoju podjetniških idej
3. Pregled osnovnih kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod za raziskavo trga ter metod prototipiranja in testiranja
4. Elementi razvoja podjetniške ideje, glede na project, intenzivno delo na projektih

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 11:30 in P-337
 
To top of page