EF SEB LU logo

Poslovne finance 1

course

Aims of the course

Cilj predmeta je študente seznaniti z osnovnimi teorijami in temeljnimi orodji ter praktičnimi rešitvami, ki se uporabljajo v poslovnih financah. Namen predmeta pripraviti študente za sprejemanje investicijskih in finančnih odločitev ter odločitev v zvezi z upravljanjem obratnega kapitala v podjetju.

Course syllabus

Poslovne finance in finančni management. Finančna analiza. Časovna vrednost denarja. Vrednotenje naložb. Ocenjevanje tveganja in zahtevane donosnosti naložb. Ocenjevanje stroškov kapitala podjetja. Investicijske odločitve: kriteriji za presojo upravičenosti investicij, ocenjevanje denarnih tokov in tveganja projektov. Viri financiranja podjetja (lastniški kapital, dolgoročni dolg, najemi) in struktura kapitala. Politika delitve dobička. Upravljanje z obratnim kapitalom (cikel denarja, zaloge, terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev).

Course director(s)

  • Office Hours
  • Monday at 13:00 in RZ-105
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in On-line
 
To top of page