EF SEB LU logo

Trženje storitev

course

Aims of the course

- Nadgraditi temeljna znanja, ki so jih študenti pridobili pri predmetih Temelji trženja in Ravnanje z ljudmi pri delu.
- Spoznati pomen storitvenega sektorja gospodarstva in predstaviti značilnosti storitev ter izzive, ki jih slednje porajajo za tržnike.
- Podrobneje obravnavati sestavine razširjenega trženjskega spleta pri trženju storitev ter izpostaviti probleme pri razumevanju in merjenju kakovosti storitev.
- Študente na praktičnih primerih seznaniti z pristopi in orodji za učinkovito izvajanje trženja v storitveni organizaciji.

Course syllabus

1. Pomen storitev v sodobnem gospodarstvu
2. Razumevanje storitvenih procesov
3. Porabnikovo soočenje s storitvijo in ravnanje podjetja
4. Storitev z zornega kota porabnika in nakupni proces
5. Produktivnost in kakovost kot glavni izziv za storitveno podjetje
6. Negovanje odnosov s porabniki in ustvarjanje njihove zvestobe
7. Obravnavanje pritožb porabnikov
8. Pozicioniranje storitve in razvoj novih storitev
9. Jedro storitve in dopolnilne storitve
10. Načrtovanje dostave storitve porabniku
11. Cena in drugi porabnikovi stroški v zvezi s storitvijo
12. Trženjsko komuniciranje
13. Stične točke med trženjem in drugimi aktivnostmi poslovnega procesa

Course director(s)

  • Tomaž Kolar, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Marketing (Department Vice Chair)
  • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
  • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
  • Office Hours
  • Tuesday at 13:30 in P-341
 
To top of page