EF SEB LU logo

Trženje v trgovini

course

Aims of the course

- Seznaniti študente z značilnostmi trženja in trženjskega managementa v sodobni trgovini na drobno.
- Razviti trženjska znanja na področju klasičnih oblik poslovanja trgovine na drobno kot tudi na področju inovativnih oblik trgovskega poslovanja, vključno z neposredno trgovino na drobno.
- Spoznati trženjske koncepte, tehnike in orodja, ki omogočajo učinkovito, odzivno in prilagodljivo poslovanje s končnimi porabniki izdelkov in storitev.
- Razviti sposobnosti oblikovanja trženjskih strategij v pogojih visoke konkurence in izjemno dinamičnem okolju, hitri globalizaciji trgovine in uporabi informacijskih sistemov pri upravljanju trgovskih organizacij.
- Razviti sposobnosti in veščine skupinskega reševanja praktičnih poslovnih problemov in predstavitev teh rešitev (analize poslovnih primerov, gosti iz prakse, priprava seminarja).

Course syllabus

1. Management trženja v trgovini na drobno.
2. Trženje v trgovskih organizacijah s fizičnimi lokacijami in neposredno trženje v trgovini.
3. Trženjske strategije v trgovskih podjetjih. Globalizacija trgovskih podjetij.
4. Pomen in izbira lokacije prodajnih mest.
5. Finančno poslovanje upravljanja trgovskih podjetij. Logistika in informacijski sistemi.
6. Načrtovanje prodajnega asortimana in oblikovanje ponudbe.
7. Strategije in taktike maloprodajnih cen.
8. Komunikacijski splet v trgovskih podjetjih. Oblikovanje podobe trgovskega podjetja. Fizično okolje v trgovini. Storitve in osebna prodaja v trgovini na drobno.

Course director(s)

  • Irena Vida, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Marketing (Regular Member)
  • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
  • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
  • Office Hours
  • Friday at 13:00 in P-319 ZOOM
 
To top of page