EF SEB LU logo

Trženjsko komuniciranje

course

Aims of the course

- Posredovati osnovna znanja, potrebna za vodenje in izvajanje trženjskega komuniciranja na strani oglaševalcev, skrbnikov blagovnih znamk in vodij projektov na strani oglaševalskih agencij.
- Razviti sposobnosti načrtovanja in oblikovanja strategij povezanega trženjskega komuniciranja ter presojanja učinkovitosti/uspešnosti njihovega izvajanja.
- Voditi študente skozi pripravo povezanega trženjsko-komunikacijskega načrta.

Course syllabus

1. Uvod v trženjsko komuniciranje
2. Značilnosti procesa komuniciranja
3. Cilji trženjskega komuniciranja in načrtovanje proračuna
4. Oglaševalske strategije in kreativnost v oglaševanju
5. Korporativno oglaševanje in publiciteta
6. Pospeševanje prodaje
7. Medijska strategija in medijsko načrtovanje
8. Digitalni mediji
9. Ovrednotenje učinkovitosti in uspešnosti oglaševanja
10. Družbena odgovornost in regulativa trženjskega komuniciranja
11. Prezentacija projektov

Course director(s)

 •  
 • LinkedIn: si.linkedin.com/in/vesnazabkar 
 • Twitter: twitter.com/vzabkar 
 • Skype: vesna.zabkar 
 • Office Hours
 • Thursday at 13:00 in P-331
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 15:00 in Zoom
 
To top of page