EF SEB LU logo

Zavarovalništvo

course

Aims of the course

- Razumeti osnovna načela zavarovalne ekonomike.
- Razumeti osnovna načela upravljanja tveganj.
- Poznati organizacijo in poslovanje zavarovalnic.
- Poznati značilnosti zavarovalniškega trga v Sloveniji, EU in svetu.
- Usposobiti študente kot zavarovance v zasebnem in poslovnem življenju.
- Usposobiti študente kot upravljavce tveganj.

Course syllabus

1. Prvine zavarovanja.
2. Funkcije zavarovanja.
3. Zavarovalna ekonomika.
4. Organizacija in poslovanje zavarovalnic.
5. Zgodovina zavarovalništva.
6. Značilnosti zavarovalniškega trga v Sloveniji, EU in svetu.
7. Opredelitev najpomembnejših vrst zavarovanj.
8. Osnove zavarovalniškega prava.
9. Sozavarovanje.
10. Pozavarovanje.
11. Osnove aktuarske matematike

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Wednesday at 11:00 in RZ-206
 
To top of page