EF SEB LU logo

Italijanski jezik za posl. in eko. vede 1B (UPEŠ)

course

Aims of the course

Razširiti znanje poslovne in ekonomske terminologije v italijanskem jeziku.
Predstaviti tehnike in izpopolniti obvladovanje spretnosti javnega nastopanja.
Razvijati in utrjevati bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje.
Spodbujati k razmišljanju in diskusijam o obravnavani tematiki v tujem jeziku.

Course syllabus

Predmet obravnava različne teme s področja šolanja, javnega nastopanja, zaposlovanja, strukture in strategije podjetja, finančnih izkazov podjetja, zagotavljanja finančnih virov, mednarodnega poslovanja, trženja, krepitve odnosov med poslovnimi partnerji ter oblike komuniciranja v različnih poslovnih situacijah (formalni in neformalni razgovor, predstavitve, telefoniranje in pisne oblike komunikacije). Posebna pozornost je namenjena usvajanju terminologije, oblikovanju pisnih besedil (kratek opis osebe ali podjetja, e-sporočilo, prošnja za službo in življenjepis, poslovna korespondenca), utrjevanju zahtevnejših jezikovnih struktur ter bralnemu in slušnemu razumevanju.

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Friday at 12:00 in R-206
 
To top of page