EF SEB LU logo

International Business and Management

course

Aims of the course

- gain knowledge in the field of transnational mgmt
- recognize and understand the development and performance of different business systems
- gain knowledge about multinational business and its development strategies
- understand cultural, ecological, ethical and other dimensions of multinationals development
- develop competences and skills of analysis, synthesis, problem solving, data collection, case study usage and team work.

Course syllabus

1. Posebnosti poslovodenja, trženja in organizacije podjetij v mednarodnem okolju.
2. Ofenzivne in kreativne poslovne strategije in politike.
3. Funkcionalni in procesni vidiki večnacionalnega poslovanja: trženjski splet v večnacionalnem poslovanju, upravljanje s človeškimi viri, finančni vidiki, tržne poti in logistika, raziskave in razvoj, proizvodnja; posebnosti trgov in trendov selitve ter integralnega upravljanja funkcij in procesov v večnacionalnem okolju;organizacijske posebnosti večnacionalnega poslovanja.
4. Hitro rastoči načini mednarodnega poslovanja (mrežne, hierarhične in pogodbene oblike).
5. Razvoj vstopnih strategij podjetij na mednarodne trge.
6. Kultura in etika v mednarodnem poslovnem okolju.
7. Pričakovani razvoj večnacionalnega poslovodenja.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 9:00 in P-214/2
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 14:00 in P-349
 
To top of page