EF FELU logo

Mednarodne finance 2

course

Aims of the course

- Poglobiti temeljna znanja na področju mednarodnih financ s srednje na višjo raven zahtevnosti.
- Podrobneje spoznati študente z (i) novejšimi teorijami na področju mednarodnih financ, ter (ii) s ključnimi problemi in sodobnimi trendi na tem področju.
- Naučiti študente uporabljati pridobljena teoretična znanja s področja mednarodnih financ pri reševanju konkretnih problemov.

Course syllabus

1. Finančne krize in nova mednarodna finančna ureditev
1.1. Dolgovi manj in srednje razvitih držav ter načini njihovega reševanja
1.2. Osnovne značilnosti nastajanja in reševanja finančnih kriz
1.3. Ključni elementi reforme mednarodnega finančnega sistema - vloga Mednarodnega denarnega sklada, restrukturiranje dolgov in obveznic
2. Specifična tveganja v mednarodnih financah in upravljanje z njimi
2.1. Tečajna tveganja
2.2. Državna tveganja
3. Mednarodni tokovi kapitala
3.1. Definicija, povezava z nacionalnimi računi in klasifikacija
3.2. Javni viri kapitala - mednarodne finančne institucije, uradna razvojna pomoč in izvozni krediti
3.3. Privatni viri lastniškega in dolžniškega kapitala (problematika evrofinančnih trgov)
3.4. Javno zaasebno partnerstvo in projektno financiranje

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Monday at 16:00 in P-345
 
To top of page