EF FELU logo

Podjetniški projekt 2

course

Aims of the course

- Razviti sposobnost timskega dela, prevzemanja odgovornosti in samoinciativega delovanja pri reševanju človeških, tehničnih in ekonomskih problemov povezanih z razvojem novih produktov in storitev.
- Izdelati projekt razvoja novega produkta oziroma storitve v okviru novega lastnega podjetja, v obstoječem podjetju, v lastnem družinskem podjetju ali v okviru svetovalnega projekta drugim podjetjem.
- Razviti sposobnost dizajnerskega razmišljanja kot sodobne tehnike za reševanje problemov.

Course syllabus

Vsebina predavanj
1. Dinamična podjetja in razvoj novih izdelkov in storitev v obdobju globalizacije (Sistemi razvoja novih izdelkov in storitev - dizajnersko razmišljanje; Pregled tradicionalnega pristopa k razvoju ; Dizajnerski pristop)
2.Pet korakov razvoja novih izdelkov in storitev (Opazovanje, Brainstorming , Hitro prototipiranje, Prečiščevanje, Izvedba)
3. Poslovna antropologija (Opazovanje, Pisanje dnevnika)
4. Prototipiranje (Pregled orodij za prototipiranje, Preproste prototipne metode, Računalniško podprto prototipiranje
5. Skiciranje kot orodje prototipiranja (Tehnike hitrega skiciranja
6. Prototipna delavnica (Hitro prototipiranje z uporabo preprostih orodij s poudarkom na vseh fazah prototipnega postopka
7. Finančni in poslovni načrt (Sestavine poslovnega načrta, Finančne projekcije,
8. Pregled dela najboljših slovenskih dizajnerjev ( Pregled dela slovenskih dizajnerjev z gosti iz prakse )
9. Ekskurzija v slovensko podjetje, ki je razvilo svetovno priznan dizajnerski izdelek
10. Prispevek različnih disciplin k dizajnerskemu procesu

Poudarek pri delu na vajah je na razvoju prototipa rešitve za temo, ki si jo študentje izberejo. Na vajah bo delo potekalo praktično, s sistemom mentorstva za posamezne projekte.
Pomemben del vaj predstavlja tudi uporaba sodobnih orodij za hitro prototipiranje in timsko delo in komunikacijo.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 13:30 in P-328
 
To top of page