EF SEB LU logo

Ekonomika energetike

course

Aims of the course

- Seznaniti študente s tem, kako je mogoče ekonomsko teorijo uporabiti za analizo energetskih trgov in z energetskimi dejavnostmi povezanih okoljevarstvenih problemov.
- Seznaniti študente tudi s teorijo in prakso liberalizacije in regulacije energetskih trgov ter z aktualnim stanjem in problemi na tem področju.

Course syllabus

1. Energetske dejavnosti in pomen energije kot proizvodnega vira: svetovni pregled, EU in Slovenija
2. Prestrukturiranje energetskih dejavnosti: tržna struktura, organizacija in lastništvo
3. Liberalizacija in regulacija energetskih trgov
4. Posebnosti poslovanja in oblikovanje novih strategij energetskih podjetij
5.Analiza izbranih energetskih sektorjev v EU in v svetu
- Svetovni trg nafte
- Elektroenergetski sektor
- Sektor zemeljskega plina
6. Analiza elektroenergetskih trgov
- Ponudba in povpraševanje
- Trg na debelo
- Trg na drobno
- Izravnalni trg
- Trgovanje z električno energijo
- Obvladovanje tveganj pri trgovanju z električno energijo
7. Okoljevarstveni problemi v energetiki
- Kjotski protokol in trgovanje z emisijami
- Spodbujanje obnovljivih virov energije (OVE)
- Učinkovita raba energije (URE)

Course director(s)

 • Office Hours
 • Wednesday at 14:30 in RZ-406
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 10:00 in R-315/Zoom
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 13:30 in RZ-405
 
To top of page