EF SEB LU logo

Ekonomika projektov

course

Aims of the course

- Osvojiti osnovna znanja, potrebna za razumevanje ekonomsko-finančnih vidikov projektov.
- Spoznati metode za celovito ekonomsko ocenjevanje projektov.
- Samostojno izdelati ekonomsko finančni del zamišljenega investicijskega projekta.

Course syllabus

1. Osnove ekonomike in analize poslovanja kot izhodišče za ekonomiko projektov.
2. Osnovni računovodsko-finančni izkazi v ekonomski analizi investicijskih projektov.
3. Projekti in analiza stroškov in koristi.
4. Viri financiranja in učinki projektov. Donosi projektov glede na vlaganja. Učinkovitost in uspešnost projektov.
5. Stroški projekta. Projekti in obravnavanje stroškov po aktivnostih.
6. Investicije in investicijski elaborati.
6.1. Poslovni načrt kot izhodišče za pripravo investicijskega elaborata.
6.2. Tehnološka analiza. Tržna analiza. Načrt kadrov. Finančna analiza.
6.3. Analiza uresničevanja projektov.
7. Delavnica: Izdelava finančnega dela investicijskega elaborata.

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Wednesday at 14:00 in D110
 • Nina Ponikvar, PhD, Associate Professor

 • Academic Unit for Economics (Regular Member)
 • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
 • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 10:00 in P-346
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 11:00 in P-336
 
To top of page