EF SEB LU logo

Finančno računovodstvo 2

course

Aims of the course

Znanje merjenja finančnih inštrumentov
Priprava konsolidiranih računovodskih izkazov
Znanje o odloženih davkih
Razumevanje uravnavanja dobička
Etično delovanje v računovodstvu

Course syllabus

Definicija, razvrstitev in merjenje vrednosti finančnih inštrumentov
Koncept poštene vrednosti
Hierarhija merjenja poštene vrednosti
Modeli vrednotenja
Koncept odplačne vrednosti
Oslabitev finančnih inštrumentov
Izvedeni finančni inštrumenti
Varovanje pred tveganji
Kapitalska metoda
Izkaz vseobsegajočega donosa
Obračun prevzema
Konsolidacija
Odloženi davki
Uporaba diskrecije pri računovodskem poročanju
Uravnavanje dobička
Trgi kapitala in finančno računovodstvo
Etika v računovodstvu

Course director(s)

  • Office Hours
  • Tuesday at 13:00 in RZ-204
 
To top of page