EF SEB LU logo

Public-Private Partnerships

course

Aims of the course

Razviti temeljna znanja na področju javno-zasebnega partnerstva.
Spoznati študente z osnovnimi značilnosti in z metodologijo ocenjevanja primernosti javno-zasebnega partnerstva kot oblike za zagotavljanje storitev in ali financiranje projektov na področju gospodarske in socialne infrastrukture.
Seznaniti študente z možnostmi, ki jih javno-zasebno partnerstvo ponuja ekonomskim subjektom pri zagotavljanju storitev in / ali financiranju projektov.
Uvesti študente v konkretne primere ocenjevanja projektov, ki naj bi bili izvedeni v obliki partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem.

Course syllabus

1. Koncept javno-zasebnega partnerstva
1.1. Osnovne značilnosti JZP
1.2. Vloga posameznih skupin udeležencev v JZP
1.3. Prednosti in tveganja povezana z JZP
2. Javno-zasebno partnerstvo in Evropska unija
2.1. Pogodbene vs institucionalne oblike JZP
2.2. JZP in javna naročila
3. Osnovne oblike partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem
3.1. Pogodba o opravljanju storitev
3.2. Pogodba o upravljanju
3.3. Leasing pogodba
3.4. Koncesija
3.5. BOT oblika projektnega financiranja
4. Izbor primerne oblike javno-zasebnega partnerstva
4.1. Opredelitev ciljev javnega sektorja
4.2. Ocena primernosti posameznih oblik JZP za doseganje zastavljenih ciljev
5. Faze v procesu priprave in realizacije projekta po principu javno-zasebnega partnerstva
5.1. Analiza možnih alternativ (ali je JZP sploh primerna rešitev)
5.2. Definiranje oblike JZP
5.3. Izbor partnerja
5.4. Pogajanje in sklepanje pogodb
5.5. Izvajanje in nadziranje spoštovanja pogodbenih obveznosti
6. Financiranje / izgradnja projektov na osnovi partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem (BOT oblika projektnega financiranja)
6.1. Pravni viri koncepta
6.2. Faze projektnega ciklusa
6.3. Finančna struktura projekta
6.4. Pravna struktura projekta
6.5. Tveganja in njihova porazdelitev

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 16:00 in P-345
 
To top of page