EF SEB LU logo

Kvalitativno trženjsko raziskovanje

course

Aims of the course

- Spoznati pomen in vlogo kvalitativnih raziskav za potrebe trženjskih odločitev.
- Predstaviti razlike, podobnosti in komplementarno naravo kvalitativnih in kvaltitativnih raziskav v trženju.
- Predstaviti in poudariti pomen načela, da izbor raziskovalnih metod narekuje predvsem narava raziskovalnega problema in namen uporabe informacij.
- Študente seznaniti z namenom, uporabnostjo in temeljnimi metodološkimi značilnostmi najpomembnejših kvalitativnih metod.
- Spoznati novejše pristope in trende na področju kvalitativnih trženjskih raziskav.
- Študentom omogočiti izkušnjo z izvedbo in praktično uporabnostjo nekaterih ključnih kvalitativnih metod trženjskega raziskovanja.

Course syllabus

1. Vloga in pomen kvalitativnih metod trženjskega raziskovanja
2. Primerjava kvalitativnih in kvantitativnih metod trženjskega raziskovanja
3. Teorije, modeli in pristopi kvantitativnih raziskav
4. Proces kvalitativnega trženjskega raziskovanja
5. Kvalitativne tehnike oz. metode
5.1. Opazovanje in etnografija
5.2. Študije primerov
5.3. Analiza vsebine
5.4. CIT (Critical Incident Technique)
5.5. Globinski intervjuji
5.6. Vizualne podobe, asociacijske preizkušnje in projektivne tehnike
5.7. Druge kvalitativne tehnike (Etnografija, Netnografija)6. Zanesljivost kvalitativnega raziskovanja
7. Ustreznost kvalitativnih pristopov in etični vidiki

Course director(s)

  • Tomaž Kolar, PhD, Full Professor

  • Academic Unit for Marketing (Department Vice Chair)
  • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
  • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
  • Office Hours
  • Tuesday at 13:30 in P-341
 
To top of page