EF SEB LU logo

Mednarodno podjetništvo

course

Aims of the course

• ocena smiselnosti nove poslovne ideje in upoštevanja vidikov, ki vplivajo na odločitev o ustanovitvi mednarodnega podjetja
• identifikacija kritičnih predpostavk in potrebnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da bo poslovna priložnost uspela
• spoznanje o nevarnostih in izzivih, povezanih s poslovanjem v večjih poslovnih okoljih ali celo globalno.
• spoznanje o tem, kako pridobiti informacije, ki jih podjetniki potrebujejo, če želijo osnovati mednarodno podjetje, ter kako ter informacije uporabiti v poslovnem odločanju
• izdelava analize države ali določene poslovne regije in presoja podjetniških možnosti na analiziranem območju
• izdelava poslovnega načrta za uresničenje mednarodno naravnane podjetniške priložnosti.
• razumevanje pomena razlik v regulativi, kulturah in poslovnih praksah

Course syllabus

1)Pregled modelov mednarodnega podjetništva. Ogrodje za analizo mednarodnega podjetništva: Timmonsov model. Pomen in vsebina podjetništva v mednarodnem kontekstu. Primerjava podjetniške klime med državami. Globalni podjetniški monitor.

2)Institucionalni kontekst mednarodnega podjetništva: Teorija in praksa. Institucionalno okolje in poslovni uspeh: pomen formalnih in neformalnih institucij. Preduktivne, nepreduktivne in destruktivne oblike podjetništva. Vpliv regulative in benchmarking poslovne regulative s strani Svetovne banke. Podjetništvo na podlagi priložnosti in iz nuje: mednarodna primerjava med razvitimi, tranzicijskimi in nerazvitimi gospodarstvi. Kulturni dejavniki na podjetništvo.

3)Strategije internacionalizacije: Teorija in mednarodna praksa. Načini vstopa na trg – izvoz, licenciranje, neposredne naložbe. Model izvoza v eno tujo državo. Model širše internacionalizacije. Vloga neposrednih naložb in strateških povezav. Rast in dejavniki izhoda in žetve pri novoustanovljenih podjetjih.

4)Dostop do kupcev in trgov. Analiza kupcev in trgov. Analiza države in analiza trga. Dostop do trženjskih mrež. Podjetniške povezave.

5)Dostop do virov - delovna sila. Zaposlovanje, motiviranje in upravljanje z zaposlenimi in poslovnimi partnerji. Metode ocenjevanja spretnosti in učinkovitosti delovne sile. Pomen razlik v mednarodnih stroških dela. Pomen razlik v mednarodni ravni usposobljenosti delovne sile. Trendi v mednarodnem outsourcingu in pomen novoustanovljenih podjetij.

6)Dostop do virov - financiranje. Načini financiranja novih podjetij v svetu.Pomen poslovnih angelov in neformalnih investitorjev. Identifikacija možnih investitorjev. Metode pogajanj, vrednotenja in zagotovitve financiranja za novoustanovljeno podjetje.

Course director(s)

 • Office Hours
 • Tuesday at 14:00 in P-304
 • Nina Ponikvar, PhD, Associate Professor

 • Academic Unit for Economics (Regular Member)
 • Academic Unit for Management and Organisation (Associate Member)
 • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 10:00 in P-346
 
To top of page