EF SEB LU logo

Organizacija in management

course

Aims of the course

Cilj predmeta je poglobiti znanja in študente seznaniti s sodobnimi koncepti managementa in organizacije:
- Izzivi delovanja v globalnem okolju, obvladovanje različnosti, obvladovanje sprememb
- Izzivi etičnega in družbeno odgovornega ravnanja ter trajnostnega razvoja
- Kompleksnost procesa odločanja v organizacijah
- Različne teorije organizacije, organizacijske strukture in procesi
- Vpliv sprememb na organizacijo podjetja in njeno prilagajanje
- Izzivi sodobnega upravljanja v razmerju do managementa podjetja
- Oblike organizacijskega povezovanja med podjetji

Course syllabus

1. Ponovitev temeljev managementa
2. Management v globalnem svetu
3. Etika in družbena odgovornost
4. Odločanje
5. Management sprememb in inovacij
6. Management različnosti in medkulturni management
7. Organizacijske teorije in vrste organizacij
8. Temelji organizacije, strukture
9. Temeljna organizacijska razmerja
10. Značilnosti upravljanja
11. Organizacijsko okolje
12. Medorganizacijske povezave
13. Značilnosti sodobnih organizacij

Course director(s)

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Monday at 12:30 in R-407
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Thursday at 15:00 in P-332
 
To top of page