EF SEB LU logo

Poslovno komuniciranje za managerje

course

Aims of the course

- Podati temeljna znanja in novejše študijske ugotovitve s področja poslovnih odnosov in komuniciranja, s poudarkom na osebnem sporočanju.
- S pomočjo vaj razvijati komunikacijske spretnosti.
- Navajati študente na uporabo novih spoznanj in povezovanje le-teh z ustreznimi poslovnimi dejavnosti ter reševanjem poslovnih problemov.
- Razviti spretnosti poslovnega komuniciranja s sodelavci, še zlasti v različnih kočljivih in težkih situacijah.

Course syllabus

Proces komuniciranja
Prepričljivo komuniciranje s pomočjo tehnike asertivnosti
Komuniciranje s sodelavci
Poslovni bonton
Medkulturno komuniciranje
Poslovna pogajanja
Komuniciranje v skupini
Učinkovite predstavitve

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 18:00 in P-348
 
To top of page