EF SEB LU logo

Pravni vidiki trgovanja

course

Aims of the course

- Upoštevajoč dejstvo, da pravna panoga tržnega prava ureja trg kot celoto razmerij in procesov ter neposredno urejanje trga, so učni cilji predmeta Pravo trženja osredotočeni predvsem na tematiko trženjskih nastopov gospodarskih družb in drugih oseb na upoštevnem trgu.
- Študenti/ke ekonomskih in poslovnih ved se seznanilo s temeljnimi prvinami pravne ureditve trženja, od nelojalne reklame ter vseh njihovih pojavnosti do širše ureditve prepovedi omjevanja svobodne konkurence.
- Študenti/ke pridobijo potrebna dopolnilna znanja k vedenjem s področja orodij za uspoešno nastopanje na trgu pri pospeševanju prodaje, oglaševanja itd.
- Temeljni cilji so usmerjeni v spoznanja mej zakonitega nastopanja na trgu in pravnih posledic nedopustnih oziroma nezakonitih ravnanj tržnih udeležencev.

Course syllabus

1. Tržno socialna država
2. Gospodarski sistem
3. Država in organizacija trga
3. Trg in konkurenca
4. Konkurenca, konkurenčna politika in
konkurenčno pravo
5. Evropska integracija in pravna ureditev
varstva svobodne konkurence na enotnem
trgu EU:
- prepoved sklepanja kartelnih sporazumov;
- nadzor nad združevanjem podjetij;
- prepoved državnih pomoči in nadzor nad
dovoljenimi izjemami;
6. Pomen intelektualne lastnine (industrijske
lastine in avtorskih pravic) na področju
trženja;
7. Elektronsko poslovanje na trgu
8. Domenski spori
9. Medijsko pravo in dopustne meje
oglaševanja
10. Potrošniško pravo
11. Pristojnosti Javne agencije Republike
Slovenije za varstvo konkurence
12. Pristojnosti tržnega inšpektorata

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Tuesday at 12:00 in RZ-201
 
To top of page