EF SEB LU logo

Razvijanje informacijskih rešitev

course

Aims of the course

V sklopu predmeta bodo študenti spoznali:
- osnove celovitega razvoja sodobnih programskih rešitev
- koncept klasičnega razvoja programskih rešitev (na primeru ogrodja .NET)
- koncept razvoja storitveno usmerjenih programskih rešitev (na primeru javanskega ogrodja ter Oracle JDeveloper, SOA)
- osnove sodobnih programskih arhitektur

Course syllabus

1. Osnovni gradniki razvoja sodobnih programskih rešitev
2. Koncepti sodobnih ogrodij (primer ASP.NET)
3. Objektno usmerjeno programiranje, modularnost
4. Deklarativno programiranje
5. Razvijanje storitveno usmerjenih programskih rešitev (primer Oracle JDeveloper)

Course director(s)

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Office Hours
  • Thursday at 13:30 in RZ-407
 
To top of page