EF SEB LU logo

Razvoj spretnosti 1 / Skills development 1

course

Aims of the course

Študent pridobi osnovni vpogled, praktične izkušnje in spretnosti pri uporabi različnih pristopov, metod, tehnik in orodij, ki jih uporabljajo institucije, podjetja in druge organizacije za namene analize, razvoja, preizkušanja, vpeljave in uporabe novosti pri svojem delovanju.

Course syllabus

V okviru predmeta bodo študentje pridobili spretnosti, to je sposobnosti in zmožnosti, ki jih študenti pridobijo namensko in na sistematičen način in jim zagotavljajo tekoče opravljanje kompleksnih aktivnosti in zadolžitev pri delovanju organizacij, ki vključujejo različne ideje, orodja in medsebojno komunikacijo.

Spoznali bodo namen, uporabo ter prednosti in slabosti različnih pristopov, metod, tehnik in orodij, ki jih uporabljajo institucije, podjetja in druge organizacije za namene analize, razvoja, preizkušanja, vpeljave in uporabe novosti pri svojem poslovanju.

Course director(s)

  • Office Hours
  • Thursday at 15:00 in P-334
 
To top of page