EF SEB LU logo

Macroeconomics 1

course

Aims of the course

Namen predmeta:
- Razviti temeljna znanja makroekonomske analize in politike v institucionalnem okviru EU.
- Razumeti temeljno ekonomsko logiko delovanja mešanega gospodarstva in načine reševanja makroekonomskih problemov.
- Razviti raven teoretičnega razmišljanja in uporabe temeljnih znanj pri analizi ravnotežja in sprememb narodnega gospodarstva.
- Pridobiti sposobnosti uporabe pozitivnega znanja pri analizi ukrepov in stališč nosilcev ekonomske politike.

Course syllabus

Vsebina predmeta:
1. Uvod. Splošno ravnovesje in makroekonomsko ravnovesje.
2. Stanje in tokovi v narodnem gospodarstvu. Ekonomske institucije, mehanizmi in faktorji. Družbeni bruto produkt, družbeni produkt, narodni dohodek.
3. Analize agregatnega povpraševanja. Potrošne investicije. Obseg družbene proizvodnje in model multiplikatorja in akceleratorja.
4. Analize agregatne ponudbe in poslovni cikli. Agregatne ponudbe in povpraševanja. Določanje ravnovesja narodnega dohodka. Gospodarsko neravnovesje in različni poslovni cikli.
5. Denarni in finančni sistem. Ponudba in povpraševanje na trgu denarja. Bančni in finančni sistem. Vloga centralne banke in poslovnih bank. Različne oblike finančnih trgov.
6. IS-LM model: opredelitev obsega BDP in obrestna mera. Makroekonomsko ravnovesje na dveh trgih. Medsebojni vpliv monetarnih in fiskalnih ukrepov.
7. Problem inflacije in brezposelnosti. Različne oblike inflacije in brezposelnosti. Kratkoročna in dolgoročna Philipsova krivulja.
8. Makroekonomska vloga fiskalne politike. Fiskalni sistem. Instrumenti fiskalne politike. Različne oblike državnega intervencionizma na fiskalnem področju.
9. Monetarna politika in monetarizem. Monetarna strategija centralne banke. Cilji monetarne politike. Razlika med keynesianskim in monetarističnim videnjem monetarne politike.
10. Makroekonomija odprtega gospodarstva: komparativne prednosti, valutni tečaji in mednarodno gospodarstvo. Različne oblike protekcionizma. Evolucija valutnih sistemov. Tečajna politika.
11. Gospodarska rast faktorjev gospodarske rasti. Razvite in nerazvite dežele. Razvojni problemi sodobnega sveta.
12. Teorija javne izbire. Protislovja kolektivne izbire. Glasovanje kot način javne izbire. Problem eksternalij in omejenost tržnega mehanizma.

Course director(s)

 • Office Hours
 • Wednesday at 11:00 in P-302
 • Bogomir Kovač, PhD, Full Professor

 • Academic Unit for Economics (Regular Member)
 • Academic Unit for Entrepreneurship (Associate Member)
 • Academic Unit for International Economics and Business (Associate Member)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Office Hours
 • Tuesday at 12:00 in P-302
 
To top of page