EF SEB LU logo

Demografija

course

Aims of the course

Spoznati povezanost med demografskimi, ekonomskimi in zdravstvenimi razmerami; razviti razumevanje demografskih procesov in njihove povezanosti z zdravstvom; usposobiti študente za pripravo podlag za vodenje politik na področju zdravstveno demografske problematike.

Course syllabus

1. Uvod v demografijo
2. Demografska in zdravstvena statistika
3. Posebnosti demografske analize. Longitudinalna in transverzalna analiza
4. Demografski procesi. Poročnost, rodnost, smrtnost in migracije
5. Rast, obnavljanje in projekcije prebivalstva
6. Demografski modeli. Model stacionarnega in stabilnega prebivalstva. Drugi modeli
7. Splošni razvoj prebivalstva, globalizacija in okoljski problemi
8. Demografski vidiki zdravstvenih razmer
9. Staranje prebivalstva ter njegovi vzroki in posledice
10. Prebivalstvena politika. Akcijski program o prebivalstvu in razvoju
11. Vzdržni demografski razvoj v Sloveniji, Evropi in svetu

Course director(s)

  • Office Hours
  • Wednesday at 14:30 in R-415
 
To top of page